สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.รวมพลังคนชลบุรี ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน (Car Free Day 2018)


ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา          นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา (Car Free Day 2018) โดยมี    นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ        ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดชลบุรี และชมรมจักรยานจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน   ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ หันมาใช้รถจักรยานหรือขนส่งมวลชนในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น และยังถือเป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ลดปัญหาการจราจร รวมถึงลดอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง ทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหามลภาวะต่างๆลดลงตามๆไปด้วย สอดคล้องกับที่องค์กรต่างๆทั่วโลกได้กำหนดให้วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันปลอดรถ หรือ Car Free Day อีกด้วย พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนการปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ผ่านหน้าโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สะพานชลมารควิถีและกลับมาสิ้นสุด ณ จุดเริ่มต้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 3,000 คน โดยภายในงานได้มีการประมูลรถจักรยานและรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี ได้เงินไปจำนวนทั้งสิน 333,410 บาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค