สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัย อี.เทค จัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.10


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 โดยมีพันเอก วีระชัย ศิระสากร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธี ณ เวทีอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10  และวัดชุมแสงศรีวนาราม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา
สำหรับโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 258 คนเข้าร่วม และในวันรุ่งขึ้นได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14  เป็นประธานในพิธี
ด้านพันเอก วีระชัย ศิระสากร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 กล่าวว่าโครงการบรรพชาสามเณร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติอย่างเข้าใจถ่องแท้ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค