สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี วางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน


วันนี้ (28 ก.ย.61) ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ 

โดยการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริจาคพื้นที่ 25 ไร่ และเริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2542 โดยในปัจจุบันมี นายวันชัย ทันสมัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เป็นแบบ 5 ชั้น เนื่องจากจำนวนเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินก็มีจำนวนมาก  และต้องเดินทางไปเรียนในพื้นที่อื่น ทำให้เสียเวลาในการเดินทางและไกลบ้านเป็นภาระของผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จึงสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวขึ้นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ ตำบลบ่อวินและใกล้เคียง 

ซึ่งอาคารแห่งนี้จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน เริ่มเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 จะแล้วเสร็จในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 40,829,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครู นักเรียน ภายในโรงเรียน เนื่องจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น ขึ้นเพื่อรองรับให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการใช้งานดังนี้ ชั้น 1 สถานที่จอดรถชั้น 2 โรงอาหารชั้น 3 และชั้น 4 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ห้องและห้องปฏิบัติการเรียน 4 ห้อง และชั้น 5 เป็นห้องประชุม ทั้งนี้ที่ดินของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 25 ไร่


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค