สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา นำไปติดตั้งตามแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


วันนี้ (25 ก.ย.61) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล และชุมชนเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน ร่วมรับมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพลเรือโท นิรุตน์ หงศ์ประเสริฐ คณบดี คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายการฝึก โครงการพิเศษและพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมส่งมอบเครื่องในครั้งนี้
โครงการมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนโดยชุมชนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
ด้าน ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายการฝึก โครงการพิเศษและพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำแนวตั้ง อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์จ่ายตรงไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ที่ขับตรงกับใบพัด โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ สำหรับสะสมพลังงาน โดยมอเตอร์หมุนใบพัดทำให้น้ำบริเวณรอบๆ เกิดการไหล ส่งผลให้บริเวณกึ่งกลางใบพัดเกิดสภาวะสุญญากาศ อากาศจากบริเวณเหนือผิวน้ำสามารถไหลผ่านแกนเพลากลวง และถูกใบพัดปั่นให้กลายเป็นฟองขนาดเล็กสัมผัสกับน้ำได้ดี
โดยเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 w จำนวน 2 แผง, DC เบรกเกอร์, ชุดควบคุม MPPT, DC มอเตอร์ 500 W, ใบพัด, เพลากลวง,โครงสร้าง และทุ่นลอยน้ำ (รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 kg) จำนวน 2 ทุ่น ซึ่งเบื้องต้นใช้งบประมาณในการสร้าง 40,000 บาท และในอนาคตหากพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว อาจจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอศรีราชา เริ่มประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ำเสีย หรืออากาศที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากที่สุด เนื่องจากความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้น, น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่า, น้ำทะเลมีกลิ่นเหม็น ไม่น่าลงเล่นน้ำ, สภาพชายหาดและป่าชายเลนทรุดโทรม
โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ในการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลศรีราชา โดยได้มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค