สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีนำคณะตรวจสอบบ่อขยะ ของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด หลังชาวบ้านร้องเรียนมีกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็นโชยมาเวลาลมพัดแรง


ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่า ได้รับความเดือดร้อน จากบ่อขยะ ของ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างทิ้งฝังกลบขยะ ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะจากในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี นำมาทิ้งเพื่อรอฝังกลบได้ส่งกลิ่นเหม็นตอนเวลาลมพัดแรง ทำให้ชาวบ้านในบริเวณหมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง หลายสิบครอบครัว ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของกองขยะเป็นประจำ ซึ่งเมื่อรับเรื่องร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ส่งนายธารินทร์ นวลฉวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ประสาน กับ นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายความมั่นคง นายสาธิต พิรุณสาร ปลัดอบต.เขาคันทรงพร้อมคณะตัวแทนสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอศรีราชา นำคณะเข้าตรวจสอบบ่อขยะ ของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด โดยมีตัวแทนของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัดนำตรวจสอบบ่อขยะที่รอการฝังกลบ รวมถึงบ่อน้ำภายในบริษัท ซึ่งก็ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นของกองขยะที่รอการฝังกลบแต่อย่างไร หลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องเรียน โดยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีให้งดรับขยะจากภาคเอกชนที่จะนำมาฝังกลบในบ่อ ให้เพิ่มเครื่องกำจัดขยะเพิ่มขึ้นเพื่อกำจัดขยะไม่ให้มีขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็นเวลาลมพัดแรง
ซึ่งทางตัวแทนของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้ชี้แจงให้กับทางคณะที่มาตรวจสอบว่าได้รับอนุมัติงบประมาณการคลุมดินบ่อ 1 และ 2 เพื่อกำจัดกลิ่น และงบปรับปรุงบ่อน้ำเสีย งบการขยายบ่อฝังกลบ ดำเนินการคลุมดินบ่อขยะ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากบริษัทคลีนซิตี้แล้ว งบประมาณการปรับปรุงบ่อขยะรวมประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งทางตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี 2561 เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งกับทาง อบต.เขาคันทรง เพื่อดำเนินการงานผลการดำเนินการให้กับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ทราบเพื่อที่จะนำคณะมาตรวจสอบบ่อขยะของ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด อีกครั้งว่าเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงว่าจะแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค