สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดงานสัปดาห์โภชนาการประจำปี 2561


ที่ชั้น P อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์โภชนาการประจำปี 2561 

ด้วยสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งเอเชียได้มีมติให้วันที่ 19 กันยายนของทุกปี เป็นวันสัปดาห์โภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเชียซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ได้มีโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้านโภชนาการนักกำหนดอาหารและโภชนาการ ซึ่งสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกในสมาพันธ์สมาคมดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงบทบาทของนักกำหนดอาหารนักโภชนาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีที่จะใช้นำเสนอนวัตกรรมในด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารอีกด้วย 

ภายในกิจกรรมได้มีการมอบประกาศผ่านการรับรองมาตรฐานสากล GMP ต่ออายุประจำปี 2561-2562 จากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมถึงนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้มอบใบประกาศโรงครัวของโรงพยาบาลมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐาน Clean Food Good Taste มาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัย ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้คำปรึกษาและการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การบริการประชาชน อาทิ การวัดมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมันและมวลกระดูก สาธิตการตรวจ สารกันรา สารฟอกขาวฟอร์มาลีน บอแรกซ์ รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านโภชนาการแก่ผู้สนใจอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค