สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


ที่ห้องประชุมสุทัศน์ แอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์  ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนำทีมโดย นางสาวธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ ประธานส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมคณะจำนวน 50 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เกิดการตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงาน และนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาภายในองค์กรให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้รับรางวัล Thailands Energy Awards 2018ประเภทอาคารควบคุม ดีเด่นและรางวัลAsean Energy Awards 2018 โดยมีคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งในห้องประชุมและการเยี่ยมชนพื้นที่จริง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค