สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAREX 2018) ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดห้าภาครัฐต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่อากาศยานและเรือที่ประสบภัยในอานาเขตที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงานในภารกิจ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 ได้จัดตั้งองค์กรเพื่อค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย โดยให้กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มอบให้กองทัพบก เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยายและเรือที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561 ภายใต้สโลแกน เราฝึกเพ่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิตโดยได้จำลองสถานการณ์เป็นกรณีเครื่องบินโดยสารแบบเช่าเหมาลำ เดินทางมาจากประเทศเวียนนาม ส่วนปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และขอลงฉุกเฉินเนื่องเครื่องยนต์ขัดข้องต่อมาอากาศยานดังกล่าวขาดการติดต่อ ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ค้นหาพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หน่วยกู้ภัยต่างๆ พร้อมกำลังพลทหารบก ได้ลงพื้นที่สำรวจและค้นหาช่วยเหลือต่อไป
นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแผ่ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ใช้ในภารกิจการค้นหาแลช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย การจัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ เครื่องมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นต้นpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค