สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561


ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดยฝ่ายสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลตนเอง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาแกนนำเยาวชน และสร้างเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังโรคในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ และจัดอบรมโดยวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ 180 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค