สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานมหกรรมพรรณไม้งาม อร่ามชล o    นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน พรรณไม้งาม อร่ามชลณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรทำการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพราะผลิตแล้วจำหน่ายได้ มีตลาดรองรับ ประกอบกับธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัยและการบริการกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความต้องการ และมีกำลังซื้อไม้ดอกไม้ประดับสูง เพื่อที่จะนำไปตกแต่งสวนในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงนับได้ว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี โดยมีภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่รอดและมีความเจริญเติบโต
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี จัดงานมหกรรม พรรณไม้งาม อร่ามชลขึ้นระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลดีแก่เกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้มีตลาดจำหน่ายทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นธุรกิจที่เติมเต็มในธุรกิจท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดชวนชม ลิ้นมังกร สับปะรดสี แคคตัส การประกวดจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาดนักเรียน และการประกวดจัดสวนครัว การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การจัดสวนถาด การปั้นกระถาง การดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดดอกไม้ในแจกัน และการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ในการจัดงานครั้งนี้ จึงนับเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนวงการไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชลบุรี ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค