สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดโครงการกินถูกหลัก บำบัดมะเร็ง ปีที่ 3


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการกินถูกหลัก บำบัดมะเร็งปีที่ 3ประจำปี 2561 ขึ้น โดยปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกันมากว่า 10 ปี เฉลี่ยปีละ 60,000 กว่าราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 1 รายในทุก 8 นาที ภาวะโภชนาการเป็นสิ่งที่ดีสำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การได้รับอาหารที่ดีขณะที่รับการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น ร่างกายมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผลข้างเคียงจากการรักษาลดลง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทางด้านโภชนาการ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้สามารถเลือกปรุงอาหาร รับประทานเองได้ถูกต้อง เหมาะสมกับโรค อีกทั้งการเลือกรับประทานอาหารเสริม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดอัตราเสี่ยงการกำเริบ และ อาการข้างเคียง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในทุกระดับ ภายในจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้มากมาย อาทิ การบรรยาย วิธีการดูแลรักษาตนเอง แนะนำการเลือกรับประทาน ผัก และผลไม้ และแสดงศิลปะการประกอบอาหาร จาก วิทยาลัย ดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค