สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สถานศึกษาในเขตตำบลบางพระ ขานรับโนบายภาครัฐ ส่งเสริมให้เด็กดื่ม ในวันดื่มนมโลก World Milk Day 2018


สืบเนื่องจาก องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันดื่มนมโลก World Milk Day เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน โดย ปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ร่วมถึงประเทศไทย ที่ภาครัฐ เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน ดื่มนมโรงเรียนฟรี โดยที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ ได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก World Milk Day 2017 ขึ้นโดยให้ครู นำนักเรียนในทุกระดับชั้น ออกมารับประทานนม พร้อมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ความสำคัญของการดื่มนม ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่มีต่อร่างกาย อาทิ ช่วยส่งเสริมด้านสติปัญญา ให้พลังงานในการทำกิจวัตรประจำวัน และอิ่มท้อง โดยมีคณะครูคอย ร้องเพลง บรรยาย ให้ความรู้ คุณประโยชน์ของการดื่มนม ให้เด็ก ๆ ได้จดจำ ง่ายขึ้น อีกทั้งสร้างความสนุกสนาน และสร้างนิสัยให้เด็ก รักการดื่มนม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เป็นแคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุด และยังเป็นแหล่งรวม สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย 
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค