สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการเข้าประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา


ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาย จิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน นำโดย นายสินชัย  ถนอนสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเก็บคะแนนในระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประเมินผลและนำไปรวมกับคะแนนการนำเสนอผลงานระดับประเทศอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะต้องไปนำเสนอผลงานที่ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเมื่อสามารถรักษามาตรฐานระดับเงินตรงนี้ไว้ได้ถึง 3 ปี ก็จะสามารถก้าวขึ้นไปในระดับทองได้ ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้ดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มาตั้งแต่ปี 2553 และนำโครงการมาเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมได้จัดขึ้นตามความถนัด ความสนใจ ให้สมาชิกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค