สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์วัยใสห่างไกลเอดส์


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ วัยใสห่างไกลเอดส์ ปัจจุบันจากปัญหาดังกล่าวพบว่าเด็กเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 12 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะและขาดความรับผิดชอบตัวเอง จึงมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การทำแท้ง การคลอดบุตรและนำไปทิ้ง และยังอาจเกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  เช่น ปัญหาเสพยาเสพติด โดยเฉพาะการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือผู้ป่วยเอดส์ จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลบางพระ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในด้านการรณรงค์ป้องกันให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ โดยมีนายนวพล มิติภัทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร้อมคณะมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค