สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เปิดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้มีการสอนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสาเหตุการเกิดเพลิง การระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง มุ่งเน้นกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกรณีที่ประสบกับเหตุเพลิงไหม้อาทิ เพลิงไหม้จากถังแก๊สหุงต้มภายในบ้าน โดยสอนให้รู้จักการระงับเหตุเบื้องต้นจากการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดความชำนาญและวิเคราะห์ดูสถานการณ์ความรุนแรงของเหตุว่าตนสามารถเข้าระงับในเบื้องต้นได้หรือเปล่า  รวมทั้งเรียนรู้การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดับเพลิงต่างๆได้อย่างถูกวิธี ฝึกให้มีสติหากต้องเผชิญกับเหตุเพลิงไหม้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค