สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังและผู้ประกอบการท่าเรือ พร้อมชุมชน จัดกิจกรรม ซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนชุมชนแหลมฉบัง


ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังและผู้ประกอบการท่าเรือ พร้อมชุมชน จัดกิจกรรม ซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนชุมชนแหลมฉบัง ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันนี้ (5 มิ.ย.61) ที่บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, เรือโทยุทธนา โมกขาว  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มีการลงนามในบึกทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับเทศบาลนครแหลมฉบังและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้ 

“ในทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้ยึดถือวันดังกล่าวในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ ชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นถือเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น” เรือโทยุทธนา  กล่าว 

สำหรับในปีนี้ ทางเรือแหลมฉบังได้ มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลน จำนวน 240,000 บาท พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะ กวาดล้าง ทำความสะอาดสะพานทางเดิน โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่างๆ พร้อมจะดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค