สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.ทุ่มงบจ้างครูภาษาอังกฤษสอน นร.โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ


ทลฉ.ทุ่มงบจ้างครูภาษาอังกฤษสอน นร.โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลและมีศักยภาพในการคิดอ่านสร้างสรรค์ โดยสามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษได้เป็นเลิศ 

วันนี้ (7มิ.ย.61) เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน, นักเรียน และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว นอกจากนั้นท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ 

สำหรับการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารนั้น โดยต้องเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ โดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน 

เรือโทยุทธนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชน จึงดำเนินการจัดหาครูเจ้าของภาษาโดยตรงมาสอนภาษาให้กับโรงเรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (พ.ค. - ก.ย. 2561) เป็นเงินจำนวน 3,150,000 บาท โดยมีรายชื่อโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 100 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 2. โรงเรียนบ้านนาวัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 3.โรงเรียนบ้านโรงหีบ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 267 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 4.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 686 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน 5. โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 614 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน 6.โรงเรียนวัดแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 371 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน และ 7.โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,018 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค