สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก


วันนี้ (6มิ.ย.61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ตามที่จังหวัดชลบุรี และสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ (FISU) คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประFISU World University Muaythai Championship) ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเทศไทย และสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก (2018 ฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่1 เป็นครั้งแรงของโลก ภายใต้การกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลักของโลก 2 ส่วน คือ FISU และ IFMA (สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติ) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก จำนวน 170 ประเทศทั่วโลก โดยถือว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีสมาชิกจำนวนมาก และทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคักและคามสนุกสนามภายในกฎกติกาฯ ของมวยโลกที่มีความอ่อนซ้อยสวยงาม และความดุดันในแม่ไม้และลูกไม้มวยไทย และขณะนี้ได้มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 35 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประเภทชาย จำนวน 12 รุ่น ส่วนประชุมประเภทหญิง มีจำนวน 7 รุ่น

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสุนนศิลปะการต่อสู้กีฬามวยไทยไปสู่เวทีนานาชาติ ให้สังคมโลกได้สัมผัสถึงศิลปะการต่อสู่ของมวยไทยอย่างแท้จริง และเป็นการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่รายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การแข่งขันระดับนานาขาติ นอกจากนี้แล้วยังเป็นช่วยส่งเสริมการการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้มีความคึกคักและช่วยผลัดดันการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนของเมืองพัทยาและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู่ของคนไทยที่มีมาอย่างยางนานภายใต้การจัดการแข่งขันกีฬา ให้กับสังคมโลกได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค