สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ   ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ซึ่งที่ทำการหลังเดิมนั้นสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ค่อนข้างคับแคบทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับเมื่อมีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีพนักงาน เจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มตามไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18 ล้านบาท สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว บนที่ดินจำนวน 3 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายลำสัน พวงภู่ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและพร้อมในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถช่วยให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆรวมไปถึงภาคเอกชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค