สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะตรวจเยี่ยมสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา หลังได้รับการพิจารณาตั้งเป็นกิ่งกาชาด


คณะตรวจเยี่ยมสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมมอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานหลังได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกิ่งกาชาด 

วันนี้ (1 มิ.ย.61) ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเดช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทยและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและกิจการเหล่ากาชาด นางขนิฐา บุญราช อดีตนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา โดยมี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนิติวิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ ของเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอ คอยให้การต้อนรับ 

โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานว่า อำเภอศรีราชาเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากรในพื้นที่ทั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและประชากรแฝงกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจากการที่มีประชากรเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ชื่งทำให้สภาพสังคมมีความแตกต่างหลากหลายและมีผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งการดำเนินการของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้มีส่วนร่วมกับอำเภอศรีราชาในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระการดูบุคคลเหล่านั้นจากฝ่ายปกครองได้มาก  ถือว่าเป็นการทำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านนางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา กล่าวว่า กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้ทำงานร่วมกับทางสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีราชา ซึ่งในโอกาสที่ทางคณะของสภากาชาไทย ได้เดินทางมาลงพื้นที่เยี่ยมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจาก กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ถือเป็นกิ่งกาชาชาดน้องใหม่ที่พึ่งได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีทางคณะสภากาชาดไทยได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค