สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียน และ คณะครู ตามโครงการทูบีนับเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2561


ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้ คณะครู และ นักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ได้แสดงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดในการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย ให้แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส เหมาะสมกับช่วงวัย ตอบสนองนโยบาย ตามโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการ และ นันทนาการ แสดงออกในสิ่งที่ดี ตามวัตถุประสงค์โครงการ ทูบีนับเบอร์วัน ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครั้งนี้นั้น ทางโรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประกอบจังหวะเพลง นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมเต้นออกกำลัง ได้ง่าย ตามจังหวะ เพลง พร้อมครูประจำชั้นของตน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ 


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค