สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์กรการส่วนสัตว์(อสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา(อสป.) จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเลและปล่อยปลา


องค์กรการส่วนสัตว์(อสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา(อสป.) จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเลและปล่อยปลา หวังสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม 

วันนี้ (27 พ.ค.61) รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์กรสะพานปลา พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ นายเบญจพล นาคประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ผู้บริหารอีก 3 องค์กร และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ร่วมกันปลูกปะการัง 499 กิ่ง ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 3 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 999 ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โครงการปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์รักษาสมดุลใต้ท้องทะล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังมีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนววปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งเป็นอย่างดีแนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถแตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน การฟื้นฟูและอนุรักษ์จึงมีความสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อนและฝีมืออนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลายสมดุลทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดลง จนถึงขั้นวิกฤตความร่วมมือของทั้ง3 หน่วยงานในวันนี้ จึงถือว่าได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสืบต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค