สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระจัดกิจกรรม พาเด็กไป ทำบุญ เวียนเทียนตามวัดต่าง ๆใกล้สถานศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา


ที่วัดบางพระวรวิหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ได้นำนักเรียน มาจัดกิจกรรม เวียนเทียน เนื่องใน วันวิสาขบูชา เพื่อให้เป็นการสอดคล้องตามหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนา ในสาระวิชา พระพุทธศาสนา และเป็นการ กล่อมเกลาจิตใจ ให้เด็ก เยาวชน ในทุกระดับชั้น ให้ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นคนดีต่อสังคม สืบสานประเพณีที่ดีงาม ให้อยู่คู่ คนไทย คนพุทธ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าว คณะครู จะพานักเรียน เดินทางมาจาก สถานศึกษา พร้อมร่วมกันเดินเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมา พร้อมทั้งบอกเล่าให้นักเรียน รู้จัก พุทธประวัติ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา การประพฤติตนเป็นคนดี และอยู่ในหลักศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค