สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สสว.เดินหน้าผลิตโค้ช-สร้างฐานข้อมูลกลาง ช่วยผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ทั่ว ปท.


สสว.เดินหน้าผลิตโค้ช-สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง หวังจับคู่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปิดตัวโครงการ "Train the Coach" นำร่องของภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี พร้องตั้งเป้าหมายผลิตโค้ชให้ได้ 2,200 ราย เพื่อช่วยเหลือ เอสเอ็มอี 1 หมื่นรายทั่วประเทศ
วันนี้ (3 พ.ค.61) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.ได้จัดให้มีการเปิดตัวโครงการปฏิบัติการเร่งเครื่อง เอสเอ็มอี สู่ 4.0 (Train the Coach: Accelerator 4.0) ณ ห้องแปซิฟิค ชั่น 1 โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน โดยมี น.ส.วีรนุช ชั้นอินทร์งาม รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการและการให้บริการ เอสเอ็มอี ครบวงจร เป็นประธานเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอี ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้าร่วม
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ปัจจุบันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถขยายผลในวงกว้าง สร้างหลักฐานที่ดี ในหลากหลายพื้นที่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้คำแนะนำ ซึ่ง สสว. ได้เปิดตัวกิจกรรม "พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี (Train the Coach)" โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปี ที่จะผลิตโค้ชให้ได้มากกว่า 2,200 ราย และพัฒนาผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทั้งให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่โดยตรง
โดยกิจกรรม Train the Coach ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสส. และเป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับ เอสเอ็มอี ไทยสู่ยุค 4.0 โดยเป็นการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอี ได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีการลงทะเบียนโค้ชเข้าสู่ระบบผ่าน www.thesmecoach.com รวมถึงฝึกอบรมโค้ชให้มีความรู้ความสามารถช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ซึ่งในปี 2561 ถือเป็นปีแรกของการดำเนินกิจกรรม โดยตั้งเป้าหมายจะผลิตโค้ชให้ได้ 1,570 ราย
ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนภาคตะวันออก ได้เลือกเปิดตัวที่ จ.ชลบุรี เพื่อให้เป็นโครงการนำร่อง ภายใต้หัวข้อ "ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME สู่ 4.0" ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายโค้ช 4.0 และแนวทางการบ่มเพาะและการพัฒนาทักษะโค้ช เสวนาพิเศษหัวข้อ" ความท้าทายและช่วงเปลี่ยนผ่านของบริบท โลกการค้าใหม่ เทคโนโลยีและผู้บริโภคในทศวรรษแห่งดิจิทัล" ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน
ด้าน น.ส.วีรนุช ชั้นอินทร์งาม รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ เอสเอ็มอี ไทย อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการดำเนินธุรกิจในช่วง 4.0 จึงจำเป็นที่จะต้องมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาในการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายว่าในปี 2561 จะสามารถพัฒนาโค้ชใน 3 กลุ่มในธุรกิจทั่วๆ ไป เพื่อเป็นการปูพื้นให้เอสเอ็มอีของไทย สามารถที่จะแข่งขันได้
นอกจากนั้นจะต้องมีผู้ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทาง ในการเผยแพร่ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ประกอบการ และอีกกลุ่ม คือ ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ที่จะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการให้ได้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้เช่นกัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค