สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ออกบูธ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ นครแหลมฉบัง


กลุ่มไทยออยล์สนับสนุน “สังคมสุขภาพดี ไม่มีโรค” ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ นครแหลมฉบัง ปี 2561 เน้นการดูแลตนเองจากภาวะสมองเสื่อม โดยการใช้แบบคัดกรอง 14 ข้อ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ 

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ เผยว่า ในวันที่ 2- 4 พฤษภาคม ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดมหกรรมสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ 5 แล้ว ที่ทางกลุ่มไทยออยล์ได้การการสนับสนุน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อสุขภาพ 

โดยในปีนี้ทางกลุ่มไทยออยล์ โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ ได้ร่วมสนับสนุน “สังคมสุขภาพดี ไม่มีโรค” โดยในปี 2561 เน้นการดูแลตนเองจากภาวะสมองเสื่อม โดยการใช้แบบคัดกรอง 14 ข้อ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ โดยมีทั้งหมด 3 จุด จุดที่ 1 วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว พร้อมกรอกข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จุดที่ 2 คัดกรองคนที่สนใจตัวเองในเรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพทางสมอง โรงพยาบาลรามาธิบดี จุดที่ 3 การทำกิจกรรมบริหารสมอง กระตุ้นการทำงานของสมอง และ 4 การให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 

“ภาวะสมองเสื่อม” (Dementia Syndrome) เป็นภาวะที่สมองเริ่มถดถอยการทำงานด้านใดด้านหนึ่งลงไป เช่น ด้านความจำ ด้านภาษา ด้านการประมวลผล และด้านสมาธิ โดยจะเริ่มสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วค่อยลุกลามไปยังสมองอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไปนานเป็นสิบปี โดยเชื่อว่าความสูงอายุเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ละเลยการบริหารหรือออกกำลังสมอง การที่เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจนทำให้การทำงานของสมองโดยรวมเสื่อมลง มีภาวะเลือดคั่งหรือมีเนื้องอกในสมอง หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน 

โดยปกติแล้วเซลล์สมองจะมีโอกาสเสื่อมลงได้เมื่อคนเรามีอายุ 40 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับที่อวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายก็เริ่มสึกหรอไปตามสภาพ และจะปรากฏอาการเด่นชัดในช่วงหลังอายุ 65 ปี ดังนั้นระยะห่างของช่วงอายุนี้จึงควรเป็นช่วงเวลาของการดูแลและพัฒนาเซลล์สมอง การออกกำลังลับสมองอยู่เป็นประจำจะยิ่งช่วยคงความแข็งแรงของสมองได้อย่างดี เพราะการป้องกันที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะในปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีอาการจากภาวะสมองเสื่อมจำนวนมากในปัจจุบันมักถูกบุตรหลานทอดทิ้งไม่ดูแลเสียมากกว่า ทั้งที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแล ต้องกาความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นจากความผิดปกติในเรื่องของความจำและประสิทธิภาพทางสมอง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค