สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต9 ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจติดตามโรคพิษสุนัขบ้า


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต9 พร้อมด้วยนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์สุเพท เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องปฏิบัติงาน
จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการ ได้ประชุมที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมประชุมกับหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น โครงการไทยนิยม ยั่งยืนณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำชลบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการลงทะเบียน หมาและแมวให้ทราบ

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ได้เน้นย้ำการดำเนินการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปในปี 2563 ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จัดให้มีการลงทะเบียนสัตว์เร่ร่อน จรจัด ให้ครบทั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น และออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันเปิดภาคเรียนของทุกสถาบันการศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และสัตว์ที่กำลังขาดแคลน โดยจะได้รายงานให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รับทราบ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค