สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12


หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในงานปฐมนิเทศข้าราชการในดครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความเข้มข้น เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้บรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ในตำแหน่งต่างๆ
และในวันนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการรับราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค