สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561


ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นหางนกยูง ต้นมะฮอกกานี รวมทั้งร่วมบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ที่ได้ทำการปลูกมาในครั้งก่อน เนื่องจากเมืองศรีราชามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น จนเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ตึกสูง อาคาร คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน และยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค