สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทยออยล์ จับมือ ทน.แหลมฉบัง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสืบสานวิถีชุมชน จัดกิจกรรมกินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์


ไทยออยล์ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วิถีชุมชน จัดกิจกรรม กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์ ให้กับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 61

ค่ำวันนี้ (21 เม.ย. ) ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนาธรรม พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์” และชาวบ้าน 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน 

นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าการจัดงานสงกรานต์ รอบโรงกลั่นฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ภายใต้กิจกรรม “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์ ” เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วิถีชุมชน อบอุ่นทั้งครอบครัว โดยแต่ละชุมชนได้นำข้าวปลาอาหารมาร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมการดังกล่าวทางไทยออยล์ได้ดำเนินการ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว 

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นมรดกไทยอีกสิ่งหนึ่งที่สืบทอดต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เทศบาลนครแหลมฉบัง จะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นก่อน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล จากนั้นชุมชนต่างๆ จะจัดงานสงกรานต์ขึ้นภายในชุมชนของตนเองทยอยกันไปโดยไม่ซ้ำซ้อนกันในชุมชนใหญ่ๆ ซึ่งพื้นที่กว้างมากจะมีการจัดงานสงกรานต์ย่อย ออกไปตามจุดต่างๆ ของแต่ละชุมชน 

ทั้งนี้ ในบางชุมชนอาจมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นมา โดยได้รับอิทธิพลจากประเพณีของอำเภออื่นแทรกเข้ามา เช่น ประเพณีอุ้มสาวโยนน้ำ ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และประเพณีกองข้าว โดยทางกลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเคารพต่อวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนที่เป็นมรดกสืบทอดต่อเนื่องมา 

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์โดยแผนกบริหารงานชุมชนถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งในการร่วมกับพี่น้องชุมชน ที่ช่วยกันรักษา และอนุรักษ์มรดกไทยนี้ไว้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าอนาคตวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมไร้พรมแดนจะมีอิทธิพลอย่างไร พวกเราทั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชน และไทยออยล์ จะร่วมกันทำให้มรดกไทยของพื้นที่แหลมฉบังนี้ยังสืบทอดต่อไปชั่วลูกหลาน และรับสิ่งใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้อย่างรู้เท่าทัน และเป็นประโยชน์ต่อ พื้นที่อย่างแท้จริง 

ด้านนายนเรศ บุญคลอง ประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก  เผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ของทางกลุ่มไทยออยล์ ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยจัดให้ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน รอบโรงกลั่นได้มีกิจกรรมร่วมกันในวันสงกรานต์ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ และ งานกองข้าว โดยได้มานั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ทั้ง 10 ชุมชนอีกด้วย ถือเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางกลุ่มไทยออยล์จัดขึ้นเพื่อชุมชน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค