สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เชษฐ สมายบัฟฟาโล่ ร่วมเดิน – วิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา กลุ่มชมรมสตรีศรีราชา กลุ่มพลังศรีราชา ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา กาชาดอำเภอศรีราชา นักวิ่งการกุศล และนายวรเชษฐ เอมเปีย หรือ เชษฐ สมายบัฟฟาโล่ ได้มารวมตัวเพื่อจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ การกุศล สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยใช้เส้นทางจากอำเภอศรีราชา ออกสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าโรบินสัน ไปจนถึงแยกไฟแดงเก่า ตรงไปตลาดสด ผ่านหอนาฬิกา และสิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีประชาชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเป็นจำนวนมาก สำหรับอาคารดังกล่าวได้รับพระราชทานชื่อว่า อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และพบว่า มีสภาพแออัดมาก จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวมแห่งภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 5,000 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกบางส่วน ซึ่งในครั้งนี้มียอดเงินร่วมสมทบทุนจำนวน 132,060 บาท