สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ในวาระพิเศษ โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง และมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Closing Time 24 ชั่วโมงที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือในท่าเทียบเรือ ก่อนเรือเทียบท่าของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานภายในท่าเรือแหลมฉบัง

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค