สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้พิจารณาการจัดบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจักรยานแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ จากที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มีการแจกจ่ายหรือบริจาคจักรยานให้แก่ประชาชนและนักเรียนทุกพื้นที่ของจังหวัด จำนวนมาก ในปัจจุบันรถจักรยานจำนวนหนึ่งมีสภาพชำรุดเนื่องจากผ่านการใช้งานมานานจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบำรุงรักษา อำเภอศรีราชาจึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจว่ามีนักเรียนหรือประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมจักรยานละแจ้งกับทางอำเภอเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือซ่อมแซมในลักษณะจิตอาสาไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนต่อไป จากนั้นได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยยศ  สงขลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลบางพระ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายชูกฤษณ์  แตงอ่อน กำนันตำบลบึง รางวัลยอดเยี่ยมชั้นที่ 2 นางรังสิยา วงษ์วิเศษสรวุฒิ แพทย์ประจำตำบลหนองขาม รางวัลแพทย์ประจำคำบลชั้นที่ 2 นายเอกภาพ ค้ำจุน นายโกศล ทองขำ สารวัตรกำนันตำบลบึง รางวัลสารวัตรกำนันชั้นที่ 2 และนายวิโรจน์ โอวาท ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลบางพระ รางวัลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค