สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1


ที่สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตรองอธิปดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1 โดยมีมาสเซอร์เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน  โดยมี คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่าสองพันคน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดวิ่งการกุศล Home Running Day และจะมีการจัดในปีต่อไปเพื่อจะให้เป็นประเพณีที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ต้องจัดทุกปี ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1 ประเภท เดินการกุศล ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดรุ่นและเพศ ประเภทที่ 2 คือวิ่งการกุศล ระยะทาง 6 กิโลเมตร ได้แก่ รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย รุ่นนักเรียนหญิง และรุ่นประชาชนทั่วไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค