สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯลงพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อตรวจเยี่ยมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ


พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีประเด็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการบุกรุกทลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 5 จังหวัด เริ่มที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC จากนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 รายงานสถานการณ์มลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออก และกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานศูนย์ควบคุมมลพิษภาคตะวันออก (ระยอง) ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 จังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงปัญหาสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าที่แต่ละจังหวัดนะเสนอคณะรัฐมนตรี จากนั้นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสุดท้ายด้านทรัพยากรน้ำ ได้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้เสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ได้เสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC แล้ว ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค