สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก


ที่อาคารศรีราชาประชาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีที่มีมาถึงเด็กๆและเยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมใจจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังคำขวัญวันเด็กปี 2561 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยภายในงานได้จัดในธีมงาน งานวัด มีการจัดบูธกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล บูธวาดภาพระบายสี ซุ้มบ้านผีสิง โรงหนังกลางแปลงจำลอง ส่วนด้านนอกอาคาร ได้มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ตำบลบางพระ บ้านลมมหาสนุก รถไฟจำลอง ซึ่งก็สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากรวมถึงมีซุ้มอาหารจากภาครัฐและเอกชนนำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกให้รับประทานฟรี และในส่วนของที่ทำการอำเภอศรีราชาก็ได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ และที่ห้องทำงานของนายอำเภอ ได้มีกิจกรรมนายอำเภอน้อย โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มานั่งเก้าอี้ของนายอำเภอและถ่ายภาพคู่กับนายอำเภอ รวมทั้งได้แจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค