สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กนอ.เปิดศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นำร่องแห่งแรกของประเทศ


กนอ.เปิดศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี นำร่องแห่งแรกของประเทศ เพื่อเปิดให้บริการเสริมแกร่งเอสเอ็มอี-สตาร์อัพไทย พร้อมต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่นิคมฯทั่วประเทศอีก 6 แห่ง และในพื้นที่ SEZ หวังให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่การแข่งขันในตลาดโลก
วันนี้ (21 พ.ย.60) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเปิดศูนย์ SMEs-ITC ณ iPlace Park นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก
ดร.สมชาย กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีทิศทางชัดเจนในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 ) ที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ (EEC) โดยมุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อสามารถแข่งขันได้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้าน ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ตั้งตัว เติบโต และแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนา (SMEs) ซึ่งมีประมาณ 2.7 ล้านรายทั่วประเทศ 
โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการบริหารจัดการ การเข้าถึง แหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุน SMEs ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือประจำจังหวัด พร้อมสามารถเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนั้นในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จัดให้มี Expert Pool และ Network Creation ในพื้นที่ด้วยโดยมีการนำ Big Brother (พี่เลี้ยง) จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม SMEs เพื่อให้พัฒนาขีดความสามารถและแข่งขันได้ในระดับสากล
ดร.วีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคต กนอ. ยังมีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ SMEs-ITC ไปยังพื้นที่นิคมฯอื่นๆทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.เพื่อให้บริการ SMEs และ Start Up อาทิ นิคมฯ ภาคเหนือ (ลำพูน), นิคมฯ ลาดกระบัง, นิคมฯ บางปู, นิคมฯ สมุทรสาคร, นิคมฯ ภาคใต้ (ฉลุง), นิคมฯ มาบตาพุด โดยจะใช้รูปแบบการให้บริการของศูนย์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้นแบบในการพัฒนาการสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs และ Start Up ต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค