สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาทดลองเครื่องมือกำจัดขยะ ณ จุดกำเนิดที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ทดลองมาติดตั้งกำจัดขยะภายในตลาดสด


ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเมืองศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องกำจัดขยะ ณ จุดกำเนิด กำลังทดสอบสมรรถภาพ การทำงานของเครื่องกำจัดขยะ ณ จุดกำเนิด ที่ประกอบไปด้วย เครื่องบด คั้น ขยะอินทรีย์ และอนินทรีย์ และเครื่องบด อบขยะเศษอาหาร ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก และภาคเอกชน ส่งมอบให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชา มาทดลองใช้กำจัดขยะ จำพวกเศษอาหาร ผักสด ที่เหลือจากตลาดสด และ ชุมชน ในแต่ละวัน ซึ่งการดำเนินงานของเครื่องนั้นแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ เครื่องบด คั้น ขยะ จะทำการบดขยะด้วยก้านใบมีด ในถังน้ำวน แล้วดูดเศษขยะที่ตัดให้เล็กลงจนสามารถผ่านตะแกรงเข้าไปในเครื่องคั้น น้ำออก โดยจะสกัดแยกน้ำออกจากก้านหมุนหอยโข่ง แล้วทำการพ่นเศษอาหาร ออกมาตามเครื่องพ่นลงภาชนะที่รองรับไว้ ขั้นต่อไป ให้นำเศษขยะที่ผ่านจากการบดคั้น น้ำ ที่ได้ มาใส่เครื่องบด อบ ขยะ ด้วยก้านหมุนเวียน แล้วทำการอบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จนแห้ง และสามารถนำขยะที่ได้ ไปทำเป็นปุ๋ย ต่อไป ซึ่งปริมาณขยะที่ได้จากการบดอัดและทำลาย สามารถลดปริมาณขยะสด ได้มากกว่า 10 เท่า จากปริมาณน้ำหนักของขยะสด ซึ่งเครื่องนี้จะเปิดรับและทดลองให้บริการ กำจัดขยะตามชุมชน ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตามเวลาวันราชการ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค