สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมส่งเสริมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ


ที่ด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี คณะผู้บริหาร นักเรียน และครู จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา มารวมตัวร่วมส่งเสริมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้นักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมเดินออกรับบริจาคจากประชาชนชาวศรีราชา โดยได้เดินภายในตลาดสดศรีราชา ถนนสายหลักของเทศบาล ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมนำเงินมาบริจาค ทั้งนี้เงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้จังหวัดชลบุรี ในนามของอำเภอศรีราชาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ ตูน บอดี้สแลม และทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีในการเป็นจิตอาสา เสียสละและได้ทำความดีแบ่งปันให้กับสังคม โดยครั้งนี้มียอดการบริจาคทั้งหมด 37,576 .50 บาทpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค