สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไป ทำบัตรประชาชน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่ออำนวยความสะดวก


ที่หมู่ 1 ตำบลบางพระ นิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน นางปัทมา วิวัฒน์วานิช สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กาชาดอำเภอศรีราชา และผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางมาที่บ้าน นางละออง ทิมเมือง อายุ 94 ปี ซึ่งไม่สามารถเดินได้ตามปกติมานานกว่า 2 ปี ซึ่งได้จัดการทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่มีอยู่ เพราะไม่สามารถนำไปรับสิทธิ์ต่างๆที่รัฐจัดให้ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เช่น บัตรประชาชน ก็ถือว่าเป็นบัตรที่สำคัญที่แสดงตัวตน และสามารถยื่นบัตรดังกล่าวขอรับสิทธิประโยชน์ ที่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนมอบให้ โดยในการทำบัตรประชาชนนอกพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้พิการ ที่จะเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอหรือเทศบาล ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งทางด้านกาชาดอำเภอศรีราชายังร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค