สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรตำบลบางพระ จัดงานวันปฏิบัติการกำจัด “หนอนหัวดำ” ศัตรูมะพร้าว ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น โดยวิธีดังกล่าวไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และพี่น้องเกษตรกรจึงไม่ต้องเป็นห่วง


วันนี้ (6 พ.ย.60) นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น ณ แปลงนายธีระชาติ ถนอมสัตย์ หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อควบคุมและตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่และพืชชนิดอื่น โดยดำเนินการพร้อมกันในพื้นที่ 29 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาด
โดยกำหนดเป็นมาตรการ 5 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 2.มาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 3.มาตรการทางกฎหมาย 4.มาตรการเฝ้าระวังและสำรวจ และ 5.มาตรการสร้างสวนใหม่ทดแทนและปลูกพืชหลากหลาย ซึ่งมาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานดังกล่าว นอกจากจะใช้ชีววิธีในการจัดการศัตรูพืชแล้ว ยังมีการใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร อีกด้วย
นายประสงค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและเกษตรกรทั่วไปรับทราบข้อมูล ขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และกำหนดเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นพร้อมกันทุกจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เกษตรกร ทีมปฏิบัติการฉีดสารเคมี เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน
นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC และการออกฤทธิ์ นิทรรศการแสดงขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายสารเคมีสำหรับทีมปฏิบัติการ นิทรรศการแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมการสาธิตวิธีการเจาะและฉีดสารเคมีเข้าต้น พิธีมอบสารเคมีให้กับทีมปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถคาราวานลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่
นายประสงค์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับสารเคมีที่ใช้ฉีดเข้าต้นในครั้งนี้คือ emamectin benzoate 1.92 % EC ใช้ในอัตรา 30 ซีซี ต่อต้น กับต้นมะพร้าวที่มีความสูงเกิน 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ และมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้ประมาณ 3 เดือน และผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้าง ในตัวอย่างเนื้อและน้ำมะพร้าวภายหลังทดลองใช้ 90 วัน ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่ต้องเป็นห่วง
สำหรับทีมปฏิบัติการฉีดสารเคมีทุกคนได้ผ่านการอบรมวิธีการเจาะการฉีดสารเคมีมาแล้วทุกคน ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุเป้าหมาย สำหรับต้นมะพร้าวที่มีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ จะใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีทางใบ และใช้แตนเบียน บราคอนควบคุมประชากรของหนอนหัวดำในระยะต่อไป ดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของหนอนหัวดำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงจะสามารถควบคุมประชากรของหนอนหัวดำให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำลายผลผลิตมะพร้าวให้เสียหายได้ “นายประสงค์ กล่าว”​

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค