สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ฟรีที่อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2555 โดยมีกลุ่มสตรีที่สนใจเข้าร่วมการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ข้อมูลเมื่อปี 2553พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเกิดจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ มาพบแพทย์ล่าช้า จนเกิดการลุกลามและแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมไปแล้ว ซึ่งการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจโรคใน 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม อย่างไรก็ตาม นอกจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจัดนิทรรศการและให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค