สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนดาราสมุทร จัดงานวันสถาปนา ครบ 81 ปี การดำเนินงานกิจการเพื่อการศึกษา


วันนี้ (24 พ.ย.60) ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยนิมนต์ พระครู สมุหวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยกรุ และคณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 22 รูป ประกอบพิธีการทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียนในทุกระดับชั้น เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี การดำเนินกิจการเพื่อการศึกษา โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา โดยจัดให้กิจกรรมทางศาสนาทั้ง พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีมิสซาบูชาพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งบางส่วนที่ได้จากการทำบุญ ใส่บาตร จากนักเรียนวันนี้ คณะสงฆ์ จะนำกลับไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรังสีสุทธาวาส ผู้ประสบภัยทางทะเล ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์คาบิลเรียล เซเชียล เซนเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค