สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ในหลวง ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ ส.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ จ.ชลบุรี


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกือบ 1.3 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 2 พ.ย.60 ) ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป พร้อมด้วย นายมนัส เสือเปลี่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ร่วมกับชาวตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม
ทั้งนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา ได้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับองค์กฐิน ที่มียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน 1,241,414 บาท
ดร.ฉวีวรรณ เผยว่า บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ที่ทรงเสด็จสวรรคต
สำหรับกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคมหรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
“ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นสิ่งมงคล ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินเกิดความปลื้มปีติ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทในเครือ ฉวีวรรณ กรุ๊ป จะถวายจตุปัจจัยไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อที่ชุมนุมสงฆ์หนึ่งแห่งที่ไปทอดกฐินพระราชทาน นอกนั้นก็จะเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญของประชาชนในพื้นที่” ดร.ฉวีวรรณ กล่าวpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค