สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลประทานที่ 9 เผยน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณมากสุดในรอบกว่า 10 ปี มั่นใจมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการจนถึงฤดูฝนหน้า


นายภูษิต  พรหมเมศ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี  เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระในขณะนี้มีปริมาณน้ำ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 94.84 ของความจุความจุอ่าง 117 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากสุดในรอบกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ส่วนอ่างเก็บน้ำหนองค้อมีปริมาณเกือบร้อยเปอ์เซนต์ของความจุอ่าง  และในขณะนี้ก็ไม่ต้องผันน้ำเข้าไปช่วย 5 อ่างของเมืองพัทยา เพราะทั้ง 5 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำชากนอก อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวมกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำของเมืองพัทยา ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้ฤดูฝนมาเร็ว ประกอบกับมีการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตมาค่อนข้างมากจึงทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มมากกว่าทุกปี จึงมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเพียงพอตลอดจนถึงฤดูฝนหน้าแนนอน และนายภูษิต ยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้จะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอในการใช้ทุกภาคส่วนแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดและใช้น้ำอย่างมีคุณค่าที่สุด เพราะในทุกปีในภาพรวมจะมีปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค