สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะผู้บริหารเทศบาล ให้โอวาทนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35


ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชานายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้โอวาทและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินการตามโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่เข้าแข่งขันได้แสดงออกในด้านความเป็นเลิศทางกีฬาและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ วอลเลย์บอลหญิง กรีฑา เปตอง และแบดบินตันประกอบด้วยนักกีฬาชาย หญิง และผู้ฝึกสอน จำนวน 62 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 80 คน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค