สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรม “สูงวัยหัวใจหวานแหว๋ว”


กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรม “สูงวัยหัวใจหวานแหว๋ว”  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สังคม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ทางกลุ่มไทออยล์ จัดขึ้น เพื่อให้ความสำคัญผู้สูงอายุรอบโรงกลั่น 

วันนี้ (28 พ.ย.60) นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สูงวัยหัวใจหวานแหว๋ว” ชุมชนอ่าวอุดม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุรอบโรงกลั่นเข้าร่วมกิจกรรม 

นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับชุมชน สร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทางสังคม สุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนมีการดุแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้น จึงทำไห้มีอายุยืนยาว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก 

โดยทางกลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพราะถือว่าเป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญและควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยในระยะแรกของโครงการจะเริ่มที่ผู้สูงอายุรอบๆ โรงกลั่นก่อน โดยในวันนี้ (28 พ.ย.) เริ่มที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และวันที่ 29 พ.ย. 60 จะไปจัดกิจกรรมที่ตลาดอ่าวอุดม และวันที่ 1 ธ.ค. ที่ชุมชนบ้านทุ่ง ซึ่งจากการสำรวจจำนวนผู้สูงอายุรอบโรงกลั่นทั้งหมดมีประมาณ 1,000 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุยและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

นายสาวิตร กล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นที่สำคัญ ซึ่งคนดูแลหรือบุตรหลาน ต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ โดยแนะนำว่าให้มีตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยทุก 3 ปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่  มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย 

นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจก็เป็นสิ่งสำคัญ การทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ มากจนเกินไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค