สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์


ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 โดยการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณชั้น 5 อาคาร ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์   ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล  โดย มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านทางบันไดหนีไฟ รถกระเช้า ไปยังจุดรวมพล เพื่อตรวจสอบและคัดแยกผู้ป่วย สำหรับการดูแลในเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และสำหรับผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับการสนับสนุนจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์  โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มารับบริการทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน โดยมีนายวิจิตร พนายิ่งไพศาล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และกล่าวว่า การซ้อมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค