สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ที่บ้านเลขที่ 252/1 หมู่ 4 ตำบลบางพระ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมสมาชิกเหล่าชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางมามอบบ้าน ในโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ให้กับนายบรรจง  โพธิ์อ่อง ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งนายบรรจง มีอายุ 69 ปี พักอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีครอบครัว มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโต ความดันโลหิตสูง และโรคเกาต์ มีความพิการตาข้างซ้ายบอด แขนข้างซ้ายหัก และขาข้างซ้ายพิการ โดยเป็นความพิการมาแต่กำเนิด ไม่ได้ประกอบอาชีพใดมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท และเบี้ยคนพิการ 800 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเดินทางไปโรงพยาบาล โดยมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลด้านการดำรงชีพ ทั้งนี้บ้านกาชาดที่มอบให้ใช้งบประมาณก่อสร้าง หนึ่งแสนบาท มีขนาด 4 คูณ 6 เมตร รวมทั้งคณะเหล่ากาชาดยังได้มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคสำหรับใช้ในครัวเรือนอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค