สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย เทิดไท้สมเด็จย่า ชาวประชาสุขภาพดี


ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน วันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย  เทิดไท้สมเด็จย่า ชาวประชาสุขภาพดี เนื่องด้วยในวันที่ 21  ตุลาคม  ของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย    ผู้ซึ่งทรงใช้เวลาตลอดพระชนม์ชีพพัฒนางานด้านสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระวรกาย กำลังปัญญา และพระราชทานทรัพย์    ให้แก่งานด้านนี้อย่างแท้จริง ทางราชการได้กำหนดให้เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์  วันทันตสาธารณสุข และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีต่อการสาธารณสุขไทยซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมการต่างๆดังนี้ บริการวัดความดันโลหิต  ชั่งน้ำหนักบริการรับบริจาคโลหิตบริการรับบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะบริการอุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน และ ตรวจสุขภาพช่องปากฟรีบริการ ให้คำแนะนำการใช้ยาในผู้สูงอายุกิจกรรมสร้างสุขในผู้สูงอายุ  รวมถึงการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี การดูแลฟันในผู้สูงอายุ  และจะอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค