สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายอำเภอศรีราชาชี้แจงเรื่องการรับมอบสิ่งของพระราชทานของจิตอาสาเฉพาะกิจ


นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้ชี้แจงเรื่องการรับสิ่งของพระราชทานของจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอศรีราชา เนื่องด้วยทางอำเภอศรีราชาได้รับการจัดสรรสิ่งของพระราชทานยังไม่ครบตามจำนวน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาที่ลงทะเบียนมารับมอบสิ่งของพระราชทานในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศรีราชาประชาคม ตามลำดับหมายเลขดังนี้ ลำดับที่ 791 - 1,800 มารับเวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา ลำดับที่ 1,801 – 3,000 มารับเวลา 11.00 – 13.00 นาฬิกา ลำดับที่ 3,001 – 4,000 มารับเวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา และลำดับที่ 4,001 – 5,290 มารับเวลา 15.00 – 17.00 นาฬิกา  ทั้งนิ้จิตอาสาตั้งแต่ลำดับที่ 791 – 5,290 นั้นบางท่านอาจไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานครบทุกประเภท และในส่วนของผู้ลงทะเบียนจิตอาสาในลำดับที่ 5,291 – 11,297 ขอให้มารับเฉพาะบัตรประชาชนจิตอาสา และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจไปก่อน โดยมารับได้ในวันที่ 24 ตุลาคม เช่นกัน ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา ซึ่งในส่วนสิ่งของพระราชทานนั้นหากทางอำเภอศรีราชาได้รับการจัดสรรมาครบตามจำนวนเมื่อใดก็จะแจ้งให้จิตอาสาได้มารับในลำดับต่อไป